تفاوت علم فقه با اخلاق نظری و عملی

تفاوت علم فقه با اخلاق نظری و عملی

کار فقه، تنظیم زندگی فردی و اجتماعی است یعنی أفعال بیرونی انسان را مورد بحث قرار می دهد ولی اخلاق درباره صفات درونی انسان بحث می‌کند . آیت الله العظمی سبحانی در مقاله ای با موضوع رابطه اخلاق با علم فقه به بیان تفاوت...