بعضى از چیزها ندانیم بهتر است

بعضى از چیزها ندانیم بهتر است

بعضى از چیزها را اگر ندانیم بهتر است. قرآن مى فرماید: «لا تسئلوا عن أشیاء اِن تُبدَ لکم تَسُؤکم» (سوره مائده، آیه ۱۰۱) از چیزهایى که اگر براى شما آشکار شود شما را ناراحت مى کند، سؤال نکنید. اهمیت و عظمت مقام علم؛ در حدى...