رباتیک در حوزه نظامی و غیر نظامی توسعه شدیدی داشته است معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

رباتیک در حوزه نظامی و غیر نظامی توسعه شدیدی داشته است

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رباتیک جزء شاخه های تحول آفرین آینده به شمار می رود و تاکنون هم توسعه خیلی شدیدی در حوزه نظامی و غیرنظامی داشته است. به گزارش پرس شیعه؛ سورنا ستاری امروز در حاشیه افتتاحیه یازدهمین...