نوشته هایی با برچسب "علوم اجتماعی"

روش‌ شناسی علوم اجتماعی؛ نقدی بر نظریه ابطال‌ گرایی خسرو پناه تشریح کرد؛

روش‌ شناسی علوم اجتماعی؛ نقدی بر نظریه ابطال‌ گرایی

مان‌طور که اثبات صددرصد امکان‌پذیر نیست؛ ابطال صد درصد هم امکان‌پذیر نیست. چه‌بسا به‌تدریج زوایا و ابعاد دیگری از مسئله آشکار شود و بفهمیم که حتی در ابطال اشتباه کرده‌ایم. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام عبدالحسین...

ضرورت ارتباط فلسفه و علوم اجتماعی داوری اردکانی در مراسم رونمایی از آثار عماد افروغ:

ضرورت ارتباط فلسفه و علوم اجتماعی

داوری اردکانی گفت: علوم انسانی اگر به فلسفه بی توجه باشد، سطحی می ماند و فلسفه نیز اگر به جامعه بی اعتنا باشد گرفتار مفهوم سازی می شود. به گزارش پرس شیعه، مراسم رونمایی از دو کتاب «دیالکتیک و تفاوت» نوشته آلن نری با ترجمه...