مراکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی و سلامت جمعیت ایجاد می شوند با تایید شورای گسترش؛

مراکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی و سلامت جمعیت ایجاد می شوند

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد ۵ مرکز تحقیقاتی مرتبط با آموزش و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ این شورا موافقت اصولی خود را با تاسیس مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت،...