مشارکت ایران در برنامه‌ های رمضانیه اسپانیا

مشارکت ایران در برنامه‌ های رمضانیه اسپانیا

رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا به‌ منظور اجرای برنامه‌های رمضانیه با انجمن‌ های شیعی در این کشور همکاری می‌کند. به گزارش پرس شیعه؛ علیرضا اسماعیلی، رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا اعلام کرد که رایزنی فرهنگی ایران در...