ترغیب کودکان به فراگیری قرآن کریم اولویت خانواده ها باشد

ترغیب کودکان به فراگیری قرآن کریم اولویت خانواده ها باشد

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شهرستان مینودشت با اشاره به اهمیت حضور کودکان از سنین پاینن تر در برنامه ها و محافل قرانی گفت: ترغیب کودکان به سمت قرآن کریم و فراگیری این کتاب اسمانی ، اولویت خانواده ها باشد. به گزارش پرس...