مادران مهم‌ترین الگو برای تقویت صبر در کودکان هستند استاد حوزه علمیه:

مادران مهم‌ترین الگو برای تقویت صبر در کودکان هستند

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که صبر و تحمل سختی یکی از مهم ترین ارکان تربیت اسلامی در کودکان است، گفت: مادران مهم‌ترین الگو برای تقویت صبر در کودکان هستند و مادران کم طاقت کودکان ترسو و افرادی ضعیف تربیت می کنند. به...