مقامات کویتی تحت تاثیر افکار متحجر آل سعود قرار نگیرند/ ایران و کویت روابط خوبی با یکدیگر دارند رحیمی؛

مقامات کویتی تحت تاثیر افکار متحجر آل سعود قرار نگیرند/ ایران و کویت روابط خوبی با یکدیگر دارند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مقامات کویتی نباید تحت تأثیر افکار متحجر و تند رو برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان در قبال ایران قرار بگیرند. به گزارش پرس شیعه؛ علی رضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو...