ارسال ۳۴ مقاله خارجی به همایش جهانی عبد الرحمن جامی

ارسال ۳۴ مقاله خارجی به همایش جهانی عبد الرحمن جامی

دبیر کنگره جهانی عبدالرحمن جامی گفت: تاکنون ۳۴ مقاله توسط اندیشمندان خارجی از ۱۴ کشور، به دبیرخانه این همایش ارسال شده است. به گزارش پرس شیعه؛ علیرضا قیامتی چهارشنبه در نشست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی که در...