تابوی هدیه دادن کتاب به جای پول باید شکسته شود

تابوی هدیه دادن کتاب به جای پول باید شکسته شود

یک نویسنده و منتقد ادبی با اشاره به اهداف و کارکردهای چندگانه هدیه دادن کتاب به عنوان عیدی، از بین بردن تابوی هدیه دادن کتاب به جای پول در ایام نوروز را از آن جمله برشمرد. به گزارش پرس شیعه، علی‌الله سلیمی، نویسنده،...