تحلیلی درباره‌ روند انقلاب کوبا پس از سفر اوباما به هاوانا یادداشتی از علی ابوطالبی؛

تحلیلی درباره‌ روند انقلاب کوبا پس از سفر اوباما به هاوانا

یک هفته پس از پایان سفر باراک اوباما به هاوانا، انتشار یادداشت رهبر تاریخی انقلاب کوبا فیدل کاسترو بار دیگر موضوع آینده‌ انقلاب کوبا را به یکی از موضوعات مورد توجه در رسانه‌های کشورمان تبدیل کرد. به گزارش پرس...