افزایش نظارت کمی و کیفی رگولاتوری درسال ۹۵ همزمان با توسعه خدمات رئیس سازمان تنظیم مقررات خبر داد:

افزایش نظارت کمی و کیفی رگولاتوری درسال ۹۵ همزمان با توسعه خدمات

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‌ گفت: ‌همزمان با رونق اقتصادی درسال ۹۵ و توسعه خدمات، نظارت کمی و کیفی رگولاتوری، افزایش می یابد. به گزارش پرس شیعه؛ دکتر عمیدیان در پاسخ به سوالی درخصوص رونق اقتصادی بیشتر...