بنا نیست بایستیم تا دشمن در خانه با ما بجنگد فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی:

بنا نیست بایستیم تا دشمن در خانه با ما بجنگد

سردار گرجی زاده فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی (عج): برخی به مقامات سیاسی ایراد می گیرند که سوریه و عراق به ما چه ربطی دارد، بنا نیست ما بایسیم تا دشمن در خانه با ما بجنگد. به گزارش پرس شیعه؛ سردار علی اصغر گرجی زاده...