صدور کارت کار برای اتباع خارجی پس از مصوبه وزارت کشور

صدور کارت کار برای اتباع خارجی پس از مصوبه وزارت کشور

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار با بیان اینکه برای صدور کارت یک ساله اتباع خارجی منتظر مصوبه کمیته ساماندهی وزارت کشور هستیم گفت:پس از ابلاغ مصوبه از سوی وزارت کشور اتباع می توانند با ارائه مدارک به دفاتر...