سعودی ها توان ورود نظامی به سوریه را ندارند

سعودی ها توان ورود نظامی به سوریه را ندارند

مدیر موسسه امور خلیج فارس و تحلیلگر سیاسی عربستانی تاکید کرده است که سعودی ها به دلیل مخالفت روسیه و هم پیمانان دولت سوریه توان ورود نظامی به سوریه را ندارند. به گزارش پرس شیعه، «علی الاحمد» مدیر موسسه امور خلیج فارس و...