انفجار های مدینه و قطیف ؛ کار دستگاه اطلاعات سعودی

انفجار های مدینه و قطیف ؛ کار دستگاه اطلاعات سعودی

برخی کارشناسان سیاسی انفجارهای تروریستی مدینه و قطیف را کار دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی می دانند. به گزارش پرس شیعه؛ علی السعدی در گفتگو با خبرگزاری "المعلومه" گفت: «به احتمال زیاد انفجارهای دیروز مدینۀ منوره و قطیف...