مسجد جنجال برانگیز در اردن

مسجد جنجال برانگیز در اردن

نام عجیب مسجدی در منطقه ای از شمال اردن ، در شبکه های اجتماعی جنجال آفرین شد. به گزارش پرس شیعه؛ بعد از اینکه یک اردنی در اقدامی بی سابقه، مسجدی را در منطقه " زبدا " (شمال اردن) به نام خود و فرزندانش به " مشهور علی المرشد و...