آمریکا و اسرائیل با نوع حکومت ما مشکل دارند پژوهشگر دينی:

آمریکا و اسرائیل با نوع حکومت ما مشکل دارند

گرگان- پژوهشگر مسائل دینی کشور با بیان این که آمریکا و اسرائیل با دین ما مشکلی ندارند، گفت: مشکل آن ها نوع حکومت ما است. به گزارش پرس شیعه، علی اکبر رائفی پور شامگاه یکشنبه در آستان مقدس امامزاده عبدالله گرگان در رابطه...