از مکاشفه چه می دانیم؟ نیم نگاهی به مکاشفات معصومین وغیرمعصومین

از مکاشفه چه می دانیم؟

مکاشفه، پدیده‌ای غیر متعارف و نامعمول است که طی آن، انسان به دریافت‌هایی در ورای ماده دست پیدا می‌کند. این امر، اگرچه راهی به عالم غیب می‌گشاید، ولی به دلیل عدم توانایی انسان در شناخت ابعاد این موضوع و خطرات احتمالی...