توصیه رهبری به روسای جمهور در سال آخر چیست؟

توصیه رهبری به روسای جمهور در سال آخر چیست؟

هر ساله رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت با اعضای هیئت دولت دیدار کرده و در روزهای اخیر نیز آخرین دیدار رهبری با دولت یازدهم برگزار شد. اما رهبری در سال آخر به دولت ها چه توصیه ای می...