ریگی سرانجام اشتباهاتش را پذیرفت کارشناس مستقیم پرونده ریگی در نشست خبری:

ریگی سرانجام اشتباهاتش را پذیرفت

کارشناس مستقیم پرونده ریگی گفت: بسیاری از اقدامات ما در وزارت اطلاعات قابل پخش نیست و اگر روزی این محدودیت ها برداشته شود، خواهیم دید که ده ها مورد مثل ریگی به نتیجه رسیده است. به گزارش پرس شیعه، علی بهمنش کارشناس...