۵۰ کانون فرهنگی هنری مساجد در استان قزوین افتتاح شد مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین:

۵۰ کانون فرهنگی هنری مساجد در استان قزوین افتتاح شد

قزوین- مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین از تأسیس ۵۰ کانون فرهنگی هنری از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از روابط عمومی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان،...