ملت یمن با سلاح‌ های ابتدایی توانست در برابر تجهیزات نظامی پیشرفته مقاومت کند

ملت یمن با سلاح‌ های ابتدایی توانست در برابر تجهیزات نظامی پیشرفته مقاومت کند

استاد دانشگاه لندن و مدیر مرکز مطالعات جنوب عراق گفت که مقاومت در یمن در امتداد محور مقاومت و بازدارندگی قرار گرفته است. به گزارش پرس شیعه؛ علی رمضان الأوسی استاد دانشگاه لندن و مدیر مرکز مطالعات جنوب عراق به تشریح یک...