طلبه شهیدی که هزینه تحصیل را با قالی بافی تامین می کرد یادگاه شهیدان علم؛

طلبه شهیدی که هزینه تحصیل را با قالی بافی تامین می کرد

شهید عامری از شخصیت‌ های مطرح و فعال آن روزهای کرمان و تکلیف ‌محور بود؛ وی در زمان جنگ و جبهه، وجودش را وقف جبهه کرد. به گزارش پرس شیعه؛ روحانی وارسته شهید علی عامری در سال ۱۳۳۷ ش. در خانواده ‌ای متدین در اختیار آباد...