خلبان علی عبداللهی به سمت معاونت هماهنگ کننده ستاد کل منصوب شد با حکم فرمانده کل قوا؛

خلبان علی عبداللهی به سمت معاونت هماهنگ کننده ستاد کل منصوب شد

سردار خلبان علی عبداللهی با حکم فرمانده معظم کل قوا به سمت معاونت هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. به گزارش پرس شیعه؛ سردار خلبان علی عبداللهی با حکم فرمانده معظم کل قوا به سمت معاونت هماهنگ کننده ستاد کل...