مفهوم انقلابی گری یک مفهوم عقلایی است مسئول کارگروه های تخصصی معاونت فرهنگی سازمان بسیج:

مفهوم انقلابی گری یک مفهوم عقلایی است

علی عبدالاحد، استاد دانشگاه امام حسین (ع) در برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» رادیو گفت‌وگو گفت: وقتی روحیه انقلابی گری را به درستی ترسیم می کنیم، به آرمان ها و مزایای انقلاب اسلامی دست پیدا می کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ برنامه...