افشاگری صالح درباره هدف اصلی عربستان سعودی در یمن

افشاگری صالح درباره هدف اصلی عربستان سعودی در یمن

علی عبد الله صالح، رئیس جمهوری پیشین، یمن اعلام کرد که نظام آل سعود با کمک مزدوران داخلی خود به دنبال تجزیه یمن است. به گزارش پرس شیعه به نقل از عربی ۲۱ علی عبد الله صالح، در بیانیۀ خود به مناسبت سالگرد وحدت یمن، آل سعود...