سردارفدوی:فیلم‌های حقارت آمیز زیادی از تفنگداران آمریکایی داریم سردار فدوی در مجلس:

سردارفدوی:فیلم‌های حقارت آمیز زیادی از تفنگداران آمریکایی داریم

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: اگر مقامات آمریکایی از پخش فیلم دست روی سر گذاشتن و تسلیم نیروهای آمریکایی ناراحت شده اند باید بدانند فیلم هایی داریم که حقارت های آنان را صد برابر می کند. به گزارش پرس شیعه، در ابتدای جلسه...