شهدا قهرمانان عرصه معنویت هستند جانشین فرمانده سپاه استان آذربایجان شرقی:

شهدا قهرمانان عرصه معنویت هستند

جانشین فرمانده سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی شهدا را ورزشکاران قهرمان عرصه معنویت دانست و گفت: شهدا هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ معنوی قهرمانان بزرگ و گمنامی هستند. به گزارش پرس شیعه، علی قادری در اولین کنگره شهدای...