ضرروت اصلاح مدل قانون‌ گذاری برای ایجاد تمدن اسلامی حجت الاسلام کشوری مطرح کرد؛

ضرروت اصلاح مدل قانون‌ گذاری برای ایجاد تمدن اسلامی

دبیرشورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی گفت: به سرانجام تمدن اسلامی نخواهی رسیم مگر اینکه مدل قانون‌گذاری خود را اصلاح کنیم. به گزارش پرس شیعه به نقل...