عمل به اقتصاد مقاومتی برنامه اصلی سپاه است فرمانده سپاه ناحیه بناب:

عمل به اقتصاد مقاومتی برنامه اصلی سپاه است

بناب - فرمانده سپاه ناحیه بناب با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: عمل به اقتصاد مقاومتی برنامه اصلی سپاه است. به گزارش پرس شیعه؛ عمران دوستی عصر جمعه در جمع پاسداران و بسیجیان شهرستان بناب با...