مغرب، سفر عمره را تحریم کرد

مغرب، سفر عمره را تحریم کرد

سندیکای ملی آژانس های مسافرتی در مغرب، سفرهای عمره به عربستان سعودی را تحریم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ عربستان در راستای سیاستهای اخیر خود برای ریاضت اقتصادی، هزینۀ هر عمره گزار را ۲ هزار ریال (سعودی) تعیین کرد، به همین...