شوک پدر ‌انگلیسی از دیدن پسرش در ویدیوی داعش

شوک پدر ‌انگلیسی از دیدن پسرش در ویدیوی داعش

پدری انگلیسی که فرزند خردسالش در عملیات اعدام اسرای کُرد شرکت داشت، از دیدن وی در این عملیات شوکه شد. به گزارش پرس شیعه؛ این پدر انگلیسی که نخواست نامش فاش شود، گفت که از سه سال پیش پسرش را ندیده است. نشریۀ انگلیسی دیلی...