مساجد و مراکز حساس امنیتی هدف اصلی عناصر داعش در کویت

مساجد و مراکز حساس امنیتی هدف اصلی عناصر داعش در کویت

متهم کویتی دستگیر شده از هدف گذاری برای حمله و انفجار چندین مسجد و مرکز امنیتی در کویت خبر داد و اعتراف کرد جهت عملیاتی ساختن اهداف شوم، منتظر دریافت کمربند های انفجاری از عناصر داعش در عربستان بوده است. به گزارش پرس...