پاکستان طالبان را از عواقب خطرناک شروع عملیات آنها آگاه کرد

پاکستان طالبان را از عواقب خطرناک شروع عملیات آنها آگاه کرد

دولت پاکستان به رهبران طالبان در خصوص شروع عملیات عمری هشدار داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از «اکسپرس نیوز»، دولت پاکستان توسط نمایندگان خود به رهبران طالبان در خصوص شروع عملیات آنها موسوم به «عملیات عمری» که منسوب به...