عملیات قادسیه؛ پاسخ النصره به روسیه و آمریکا

عملیات قادسیه؛ پاسخ النصره به روسیه و آمریکا

در حالی که قرار است از دوشنبه در سراسر سوریه آتش بس آغاز شود، جبهۀ فتح الشام (جبهۀ النصرۀ سابق) از آغاز عملیات بزرگی در جنوب سوریه خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛جبهۀ فتح الشام (جبهۀ النصرۀ سابق) و شماری دیگر از گروه های...