عملیات قدس در واکنش به جنایات صهیونیستها بود گروههای فلسطینی:

عملیات قدس در واکنش به جنایات صهیونیستها بود

گروه های مقاومت فلسطینی با تمجید از عملیات شهادت طلبانه عصر دوشنبه در قدس اشغالی آن را واکنش طبیعی به جنایات اشغالگران برشمردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، گروه های مقاومت فلسطین با تمجید از عملیات...