سرپرست دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی منصوب شد

سرپرست دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی منصوب شد

در حکمی از سوی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رضا شادپور به سمت سرپرست دفتر عملیات پرواز این سازمان منصوب شد. به گزارش پرس شیعه؛ علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مراسم معارفه سرپرست دفتر عملیات...