تقوا با استمرار ایمان و عمل صالح محقق می‌ شود آیت الله فقهی:

تقوا با استمرار ایمان و عمل صالح محقق می‌ شود

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان این که تقوا یک مرتبه برای انسان حاصل نمی شود، گفت: ایمان و عمل صالح باید در وجود انسان استمرار داشته باشد تا انسان به درجه تقوا برسد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محسن فقیهی، عضو جامعه...