نخستین تصاویر از اسناد و مدارک به جا مانده از تروریستها

نخستین تصاویر از اسناد و مدارک به جا مانده از تروریستها

خبرنگار شبکه العالم، در همراهی ارتش سوریه در آزادسازی منطقه شیخ مسکین، از مدارک و اسنادِ به جا مانده از گروه های تروریستی، گزارشی مستند تهیه کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل ازالعالم،" ارتش سوریه ضمن خنثی کردن مین هایی که...