بی بصیرت ها در قیامت حسرت می خورند در مدرسه علمیه خواهران الزهرا (س) بابل مطرح شد؛

بی بصیرت ها در قیامت حسرت می خورند

نشست بررسی «عوامل حسرت در قیامت» در مدرسه علمیه خواهران الزهرا (س) بابل برگزار گردید. به گزارش پرس شیعه؛ علی احمدی کارشناس مباحث دینی در نشست "بررسی عوامل حسرت در قیامت"، در مدرسه الزهرا (س) بابل بیان کرد : افراد در زندگی...