عکاس‌ ها را زندانی کنید؛ باز هم واقعیت مخفی نمی‌ ماند

عکاس‌ ها را زندانی کنید؛ باز هم واقعیت مخفی نمی‌ ماند

سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن محکوم کردن بازداشت شماری از عکاسان بحرینی از سوی رژیم این کشور، اتهام انان را تصویربرداری از صحنه های اعتراضات مردم دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از دیده بان حقوق بشر، شماری از عکاسان به...