آل‌ خلیفه از آزادی «عیسی المؤمن» روحانی برجسته شیعی امتناع می‌کند با وجود وخامت اوضاع جسمانی؛

آل‌ خلیفه از آزادی «عیسی المؤمن» روحانی برجسته شیعی امتناع می‌کند

منابع رسانه ای اعلام کردند که با وجود وخامت اوضاع جسمانی شیخ «عیسی مؤمن» روحانی شیعی در بند آل‌خلیفه، این رژیم همچنان از آزادی وی خودداری می کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، رژیم آل خلیفه همچنان بر سرکوب...