عیسی و اخلاق به بازار نشر رسید عرضه ۳ کتاب جدید سروش در بازار نشر؛

عیسی و اخلاق به بازار نشر رسید

کتاب جدید انتشارات سروش درباره نیهیلیسم، ولتر و حضرت عیسی (ع) به تازگی وارد بازار نشر شدند. به گزارش پرس شیعه؛ انتشارات سروش به تازگی ۳ عنوان از کتاب‌های جدید خود را وارد بازار نشر کرده است. این کتاب‌ها عبارت اند از...