توضیح درباره واژه فلسطین کاردست نماینده صهیونیست داد

توضیح درباره واژه فلسطین کاردست نماینده صهیونیست داد

یکی از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی هنگام تشریح کلمه فلسطین ، خود را مضحکه همکارانش قرارداد. به گزارش پرس شیعه، " عینات برکو" نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) با طرح این موضوع که کلمه " فلسطین " ساخته و پرداختۀ...