فیلم خانواده شهدای مدافع حرم در مازندران ساخته شود برادر شهید تبریزی:

فیلم خانواده شهدای مدافع حرم در مازندران ساخته شود

برادر شهید تبریزی شهید شاخص رسانه ای مازندران با اشاره به ارزش شهدای مدافع حرم به مرتبت شهدای جنگ تحمیلی، گفت: شبکه استانی تبرستان نسبت به ساخت فیلم خانواده شهدای مدافع حرم در مازندران اقدام کند. به گزارش پرس شیعه؛ عین...