آغاز برنامه قرآن در هر خانه در غازان

آغاز برنامه قرآن در هر خانه در غازان

به ابتکار دانشگاه اسلامی غازان و دانشجویان این دانشگاه، برنامه منحصربفرد «قرآن در هر خانه» از هجدهم مارس سال جاری آغاز و تا پایان ماه می ادامه خواهد داشت. به گزارش پرس شیعه به موجب طرح «قرآن در هر خانه» در غازان، خانه...