قندیل: یمن ویتنام عربستان خواهد شد

قندیل: یمن ویتنام عربستان خواهد شد

مدیر مرکز مطالعات لبنان گفت کارشناسان و متخصصان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که یمن ویتنام عربستان است و رسانه های آمریکایی بارها این جمله را که سعودی در ویتنام گیر افتاده است را تکرار کردند. به گزارش پرس شیعه؛ غالب...