نوشته هایی با برچسب "غذا"

دهها هزار کودک یمنی از غذای کافی محرومند

دهها هزار کودک یمنی از غذای کافی محرومند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد و چهار سازمان بین المللی دیگر، تأکید کردند با گذشت ۱۸ ماه از تجاوز نظامی عربستان به یمن، دهها هزار کودک یمنی از دستیابی به غذای کافی و امکانات پزشکی، آموزشی و سایر خدمات اساسی دیگر...

دیوار مهربانی؛ اما این بار از نوع غذا در هند

دیوار مهربانی؛ اما این بار از نوع غذا در هند

یک زن هندی که مدیریت رستورانی را بر عهده دارد، برای جلوگیری از کفران نعمت و اسراف، شیوه جالبی را به کار گرفته است. به گزارش پرس شیعه؛ مینو پولین که صاحب یک رستوران در شهر ساحلی کوچی است وقتی این فکر به مغزش خطور کرد که...